Konkurencinis pranašumas: verslo kūrimo ir augimo principas


Konkurencinis pranašumas: verslo kūrimo ir augimo principas

Konkurencinis pranašumas suteikia įmonėms vertes, kuriomis naudodamosios jos sujungia savo klientų poreikius, kurie yra neišmatuojamai skirtingų dydžių, svorių, koncentracijų, su įmonėje teikiamais produktais, kurie privalo būti išmatuojami ir įvertinti. Kitais žodžiais, konkurencinis pranašumas, tai įmonėje sukurta vertė, kuri yra pranašesnė už konkurentų vertę ir nėra įmanoma, kalbant legaliais terminais, ar yra ekstremaliai sunku ją nukopijuoti, imituoti ar pasinaudoti nesant įmonės administraciniame šablone, kuriame ta vertė yra permatomai pažystama.

Įmonės susikuria dėl labai skirtingų priežaščių, daugeliu atveju jos buna susiję pinigais ir asmeninėmis kompetencijomis, kurios padeda apsispręsti apie kūriamos įmonės tipą, reikiamas investicijas, partnerių, tiekėjų ir pirkėjų ieškojimo procesą, tačiau nei pelningumo tikslas, nei asmeninės kompetencijos, daugeliu atveju, nepadeda įsteigti nenukaunamas biznio bazes, o tik trumpam laikui motyvuoja atlikti darbus už kuriuos nieks dar nemokės iki kol įmonė tikrai įsisteigs ir, pabrėžiant kad tai dar sekantis žingsins, neš pelną.

Įmonės egzistavimo laiku, pateikiant produktą, atsiveria nenuskaitomos kopijavimo galimybės potencialiems ar esamiems konkurentams, todėl šiame straipsnyje padėsime apžvelgti kodėl yra svarbu biznį statyti ant konkurencinio pranašumo termino, kuris, būdamas labai generalus terminas, teisingai aplikuojamas atveria įmonei duris į išgyvenimą realiame verslo pasaulyje, kuriame ne "dantis už dantį", o "dantis šiaip sau, o dėl viso pikto ir akis".

Verslo idėjos, kurioms nevertėjo gimti "Pirkti pigia ir parduoti brangiai" - ilgą laiką tai apibrėžė verslo teoremą, kuria, dėl nemažo visuotinio verslo sferos nemokslingumo, žmonės vis dar giliai ir nuoširdžiai tiki. Bet nuo 1950-ųjų verslai daugiau dedikacijos nukreipia į visas kitas atšakas, kurios, nors ir nesusiję tiesiogiai su pajamomis, tempia įmonę į labiau garantuotą aplinką, kurioje įmonės, apart išgyventi daug daugiau laiko vienetų, gali sau leisti prabangiai išskleisti maržą tarp išlaidų ir pajamų, kitaip sakant "pirkti pigiai ir parduoti brangiai" tampa ne tik teoriškai įmanoma o ir praktiškai paliečiama butinybė, kuri pasiekiama, tačiau pradedama kaip tolimas faktas sėkmės ir darbo dėka.

Taigi, šiuolaikiniai verslai, literaliai kalbant, neperka pigiai ir neparduoda brangiai, o tiksliau randa būdą kaip pirkti ir parduoti užtveriant kelią kitiems tai padaryti pirmiems, tuo pat metu ar iš paskos niekuomet nenusižengiant įstatymams ir socialiai atsakingai elgiantis visu įmonės gyvavymo metu. Nepakenktų ir prisiminti, kad socialiai atsakingas, nors ir nesocialinių pažiurų, įmonės valdymas yra dar vienas strateginis kelias, kuris lėčiau už konkurencinį pranašumą, tačiau auga ir metai iš metų svarbėja, nes yra neatitraukiamas nuo fakto, kad klientams svarbu žinoti, kad būtybė kurią maitina yra gera ir padarys dar daug gero.

Kas yra konkurencinis pranašumas?

Konkurencinio pranašumo specifika, aplinkuojant skirtingų sektoriaų įmonėms, neleidžia generalizuoti daugiau negu generalizavome iki šiol bandydami išaiškinti termino praktinę reikšmę, kuri niekada nenustos būti svarbi, greičiau įgaus eksponencialų svarbos pagreitį. Turint omenyje reikškinius, kurie surinkti formuoja globalizacija ir jos pusbrolius - juridinė legislacija, apskritas visuomenės turtigėjimas, įstojimas į eurą, demografiniai pokyčiai, kt. - tai nematomai griauna įmonės kūrimo barjerus, todėl fundamentalizuoti įmonės kūrimą į kontrakonkurencinį pranašumą tampa ne tik ypatingai svarbiu, bet ir būtina, įmonės veiklos elaboravimo procesui.

Konkurencinio pranašumo kilmė

Konkurencinio pranašumo kilmė, stengiantis suprasti ne pažodžiui, reiškia pradinius įmonės konstitucijos fundamentus, kurie nuo pat pražios, įmonės procesui įgavus juridinę prasmę, padeda atlikti veiksmus geriau negu tai, relativiai apibrėžiant, įmanomai galėjo, gali ar numatomai galės konkurentai.

Diferenciacija, išlaidos ir atsakymas

Vos trys yra būdai, du iš jų nesuderinami kartu, kurie gali jūsų produktams ir įmonei padėti priimti konkurencinio pranašumo požiūrį, ir nors jo negarantuoja, mat garantijų kompanijų visuomenėje yra, subjektyviai ir vienžodiškai kalbant, mažai, tačiau suteikia realią viltį turėti savo verslą, kuris neštų gerą pelną. Kalbant apie gerą pelną, tarp kitko, verta paminėti, kad žemo pelno įmonėms laikas bankrutuoti; daugiau nei 3 metus iš eilės nešant žemą pelną net ir vidutinio ar netgi ir didelio dydžio įmonei vertėtų rimtai atsižvelgti į gyvenimo švaistymą netaisyklingai išdėstytam projektui; nes taisyklingai išdėstytuose projektuose, nepriklausomai kaip sunku yra tame sektoriuje, pelnas negali būti mažas, nes tai prieštarauja pačiai taisyklingumo subjektyvaus suvokimo teorijai, kuri teigia, kad verslo tobulo nėra, todėl bet kada gali atsirasti geresnis bet kuriame sektoriuje, bet kuriuo metu.

Produkto diferenciacija

Diferenciacija diktuoja taisykles, kuriomis pasitelkę įgaunate galimybę elaboruoti bei pasiūlyti prekę ar paslaugą, su skirtingai vertinama produkto pridėtine verte, kuri turi didesnį ar mažesnį įvertinimą priklausomai nuo subjektyvaus kiekvieno potencialaus kliento požiūrio, tačiau tai būtent yra segmentacijos tikslas gelbėjant diferenciaciją užsiimančioms įmonėms. Pranašu yra tai, kad diferencijuojant suteiki vertę per paklausos, kuri iki šiol neegzistavo, sukūrimą. Aukštosios technologijos reikalaujančių įmonių sektoriuje milžiniškas pranašumas yra galimybė patentuoti produktą, technologiją ar know-how, tokiu būdu apsaugant bent keliems metams konkurencinį pranašumą įstatymo užnugaryje. Diferenciacijos trūkumas yra tas, kad ji reikalauja milžiniškų išlaidų be garantuotos sėkmės nei produkcijoje, nei patentų gavime, nei, praeinant šiuos pirmus du žingsnius ir dar galybę jų, kurių čia nesakome, rinkoje, kliento rankoje.

Diferenciacija, todėl, yra nesutampama su konkurecijos pranašumu išlaidų minimizacijos požiūryje, kuris sau leidžia nužeminti produkto kokybę iki žemiausio priimtino kokybės rango, kol diferenciacija bando suteikti maksimaliausią kokybę tame produkto aspekte, kuriame niekas kitas negalėjo, negali ir garantuotai negalės suteikti, bent jau artimoje ateityje.

Konkurencinio pranašumo diferenciacijos kelias ką duoda tai išskirtinumą, kuris, tuo pat metu, kurdamas vertę pastato ir barjerą aplink ją, kad konkurentai negalėtų jos matyti, o jei mato, tai nukopijuoti, o jei nukopijuoja, tai kad tai atrodytų, iš kliento pusės, nieko neverta falsifikuota orginalo kopija už kurią mokėtų ne daugiau nei 30% orginalo kainos, o jei mažiau, tai dar geriau. Išlaidų minimizaciją Išlaidų minimizacija pasiekiant minimalią reikalaujama produkcijos kokybę, be kurios produktas negali būti komercializuotas, pasitelkia įmonės, kurios konkurencinį pranašumą koncentruoja būtent į kiekį, o ne kokybę.

Šis būdas aptikti konkurencinį pranašumą yra papraščiausias ir greičiausiai pamatomas, dažnai vos pradėjus veikti rinkoje, tačiau minusas yra įspūdingai pribloškiantis, o gi neskaitant patentų išimties, išlaidų minimizacija reikalauja kur kas didesnių investicijų į produkcijos visuma, mat jos tūris turi būti gerokai viršesnis už bet kokios kitos įmonės tūrį, kitu atveju konkurencinis pranašumas kaštuose už produktą pasireikštų neprailgintu laikotarpiu, jei dar apskritai nueitų iki rinkos, mat kol įmanoma įsiterpti į rinką, įmonės įsiterps, o kopijuoti low-cost dažnai yra papraščiau, nes, turint omeny milžiniškas sumas pinigų, kurias gali skirti pasaulinės įmonės jums nukonkuruoti, vertėtų apsvarstyti ar tai yra tinkamas kelias elaboruojant įmonės operatyvę struktūrą su limituotu pradiniu kapitalu.

Rinkos atsakymas

Pats naujausias būdas įgauti konkurencinį pranašumą, nors nieko naujo jame ir nebus nepasakoma, tiesiog akcentuodamas rinkos pasikeitimus, skatina investuoti į, paprastai išsireiškiant, pomėgių kaitą. Mat milijoninių įmonių, kurios gimė turėdamos mažai, o mirė dar ir skolingos, apsta, tačiau išskirtinio produkto augimo ir brendimo meto užtenka, kad įmonės kūrėjas, administraciniai ir kiti darbuotojai būtų labiau negu patenkinti pozityviu asmeninių finansų rezultatu, nebent darbuotojai atlyginimus gaudavo nepriklausomai nuo įmonės trumpalaikių tikslų.

Kad išvengti per didelių vibracijų, kitaip tariant, išmokti šokinėti per bangas ekspertai siūlo sutelkti dėmesį į rinkos atsakymą į produktą ir ypatingai to atsakymo kaitą diena iš dienos, kad vos atsakymas pasikeistų įmonė būtų gabi pamaloninti visą, ar bent labai didelę dalį, naujai atsidariusios rinkos, kuri tokiu atvejų būtų gimusi iš numirusios rinkos pelenų.

Trumpai tariant, būti dinamišku yra tai, ką siūlo daryti atsakymo požiūris. Konkurencinis pranašumas, kaip jau ankščiau minėta, yra labai generalus terminas ir tik turi praktinę vertę susiejus terminologija su realybe, o tai, jei niekas už jus to nepadarys ranka pamojus, turėsite atlikti jūs. Čia ir paliekam vandenyną su valtele, kuriai reikia tik jureivio ieškančio žemės; prie darbo.


Sukurta: 2018-12-28 13:18:05