Verslo strategija bei kūrimo ir administravimo schemos


Verslo strategija bei kūrimo ir administravimo schemos

Verslo strategija tai forma kuria įmonė dislokuoja resursus, kad patenkinti savo ilgalaikius tikslus: miksimizuoti įmonės vertę ir pelną.

Strategijai sukurti

1. Paprasti ilgalaikiai tikslai

2. Gilus konkurencijos pažinimas

3. Įmonės resursų įvertinimas

4. Galimybių išnaudojimo dizainas

Vertės, kurios padidina įmonės rentabilumą: komandinis darbas, profesionalumas, didybė, kokybė. Vertės, kurios padidina lojalumą ir pasitikėjimą: aplinkos, socialinė ir kultūrinė atsakomybės.

 

MISIJA

Įmonės užduočių aprašymas vienu sakiniu. Turi būti kūribinga.

 

VIZIJA

Įmonės didelių, bet realistiškų, ilgalaikių tikslų aprašymas. Turi būti patraukli ir susieta su dabartimi.

 

ADMINISTRACIJA

Veikla kuri paskirsto resursus, kad kiekvienas individas atliktų užduotis, kurioms yra pajėgiausias. Turi evoliucionuoti ir prisitaikyti prie pasikeitimų.

 

ADMINISTRACIJOS TIKSLAS

Užtikrinti darbo pajėgumą, kad pasiekti ilgalaikius tikslus. Tam reikės sukurti kordinacijos ir motyvacijos aspektų dizainą.

 

ADMINISTRACINIS CIKLAS

1. PLANIFIKACIJA:

  • Tikslų steigimas
  • Resursų paskirstymas (Žmogiškųjų, Materieliųjų, Nematerialiųjų)
  • Organizacinių vienetų motivacija ir kordinacija
  • Informacijos apdorojimas ir sprendimų priėmimas.

2. KONTROLĖ:

  • Tikslų pasiekimo patikrinimas
  • Pasiekimų nukrypimo nuo tikslų priežąščių paieška
  • Palyginti direktyvos atliktą darbą su administracine sistema
  • Paremti visą organizaciją žmogiškaisiais išekliais
  • Duomenų apdorojimas ir sprenimų priėmimas.

DALYVAUJAMOJI DIREKTYVA PAGAL TIKSLUS

1. Tikslų pasiūlymas

2. Informacijos strautas nukreiptas žemyn

3. Informacijos srautas nukreiptas aukštyn

4. Peržiūra ir taisymas naujai informacijai atėjus

5. Planas bus informacijos srautų sutapimai

6. Veiklų vykdymas turės sutapti su planu

 

VERTIKALI ORGANIZACIJA 

Autoritetas ir cherarchija - Atsakomybę prisiima autoritetas - Galios centralizacija - Visi priklauso nuo viršininko.

 

HORIZONTALI ORGANIZACIJA 

Panašaus lygio departamentai - Darbo paskirstymas - Individai specializuojasi į vieną užduotį - Funkcionalumo skatinimas.

Daugiau informacijos: https://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXwSukurta: 2018-12-28 13:18:05