Iš ko susideda verslo planas ir kam jis skirtas


Iš ko susideda verslo planas ir kam jis skirtas

Verslo planas tai yra jūsų, kaip būsimo įmoniniko, sukurtas dokumentas, kuris jums tarnaus kaip visos verslo sistemos teorinė bazė. Ateityje be abejonės planas pasidarys kažkas gerokai išplėtoto, tikslesnio, bet pagal Kotler'io produkto lentele, tai būtų pagrindinis produktas. Kas yra verslo planas? Yra daug įmoninikų, kurie niekada nesivargino daryti savo Verslo Plano ir kurių įmonės veikia kuo puikiausiai, tačiau tai visada padeda jums prisiminti visą verslo struktūra, galite koreguoti ir taisyti be vargo, tikrai sugebėsite geriau pažinti įmonės pranašumus ir trūkumus palyginus su kitomis įmonėmis, kurios verslo plano nesudarė. Viso pasaulio įmonės turi trūkumų ir tai yra labai normalu, nes visada kai yra tobulai geras produktas, jo kaina yra labai tobulai didelė, o kai maža kaina įvyksta atvirkštinis procesas. Jūsų sukurta struktūra turės nurodyti jūsų produktui tinkamiausią kainą, tinkamiausią pardavimo vietą, rinkodaros (marketingo) procesą.

Verslo planas - VERSLO IDĖJA

Kalbėdami apie Verslo Planą, taipogi kalbėsime apie verslo idėja, nes tuo planas ir prasideda. Sekančiose eilutėse bus pateikti klausimai į kuriuos turės atsakyti jūsų verslo idėja. Kodėl verslo idėja turi būti verslo plano dalimi? Nes verslo plane idėja yra jūsų pagrindinis elementas, kuris visai sistemai įkvepia sielą gyvenimui. Straipsnyje Verslo Idėja minėjome, jog pradžioje reikia tureti begales idėjų, kad galiausiai likti su viena. Tuojau pamatysite kodėl taip yra.

Svarbiausia yra vykdyti idėją, kuri labiausiai atitinka jums ir kartu su jumis visam likusiam pasauliui. Jei jau turite užsirašę vieną verslo idėja, vadinasi, ji jum tinka ir jus atitinka. Ar ji atitinka likusiai pasaulio daliai? Atsakykite į čia pateiktus klausimus su daugiausiai detalumo kiek tik įmanoma. Naudokite popieriaus lapą, word dokumentą ar kt. priemonę šiems klausimams atsakyti.

Visas idėjas, vieną po kitos perleiskite per šių klausimų čiuožyklą ir būtinai užsirašykite rezultatus. Rezultatai yra jūsų verslo plano dalis, todėl tai turi būti šventa teisibė: Kokia yra jūsų verslo idėja kurią jūs ketinate įkurti? Apibudinkite trumpai savais žodžiais. Ši idėja yra imanoma ir realistinė? Kodėl? Ar galėtu tokia ir nebūti? Kokie yra 17 svarbiausių motyvų, kurie jus pastumi įvykdyti būtent šią idėja? Kokie yra 4 motyvai dėl kurių būtent jum seksis įkurti šią idėja? Beto, užrašykite tris svarbiausias verslininkų vertybes kurias turite ir bandykite jas pritaikyti prie šios idėjos. Analizuokite produktą, kurį ketinate parduoti (visa šita produkto analizė susitelkia į sakymą: duosiu pasisotinimą vaisiumi, BETO duosiu jums gerą skonį, BETO jus maloniai aptarnaus, BETO palaikysite figūrą.

Šie produkto lygiai iš to ir susideda - įtikintis jog prekė yra brangesnė už pinigus, kuriuos reikia atiduoti už ją.): - Pagrindinis produktas - kaip teksto pagrindinė mintis, kitaip sakant, pagrindinė priežastis kuri pastumėtų žmogų pirkti produktą. Pvz: įprastų buolių pagrindinis produktas būtų: valgyti ne per brangiausių vaisių. Pvz 2: plaktuko pagrindinis produktas yra turėti įkaltus vinis (taip; perka ne plaktuką, o įkaltus vinis). - Užaugintas produktas - kuo jūsų produktas skiriasi nuo kitų produktų savo pagrinde. Pvz: valgysite skanius vaisius. Pvz 2: patogiai įkalsite vinį. - Vertė Eksta - tai vertė, kurią jūs papildomai duotumėte jei pirks jūsų produktą.

Pvz: maloniai aptarnaus pardavėja. Pvz 2: kartu su plaktuku dovanosime plaktuko pakabą ar vinių maišielį ar plaktukas ne tik patogus, bet dar ir kotas iš ilgai išsilaikančių medžiagų. - Naudingumas - nauda, kurią duos produktas ilgam laikui. Pvz: pasisotinsite ir nepastorėsite, nes vaisiai turi mažai kalorijų. Pvz 2: kad ir bet kada gyvenime jums prireiks ikalti vinį, plaktukas "x" jums bus įrankis. Kas bus jūsų tiekėjai? (kalbama apie visus tiekėjus: tiek prekių tiekėjai kiek ofiso kompiuterių tiekėjai). Kokia bus išorinė įmonės pusė, ta pati, kuri bus arčiausiai klientų? Kalbama apie įmonės pavadinimą, logotipą, vertę, kurią skleidžia įmonės išorinė išvaizda.

Ką įmonė darys dėl visuotinės gerovės? Čia kalbama apie tai, kad pirkėjai priimtų įmonę ne tik kaip pinigų paėmėją ir prekės davėją. Čia kalbama apie ką įmonė darys gero apskritai: finansuos vaikų namus ar taps krepšinio komandos remėju, gal naudos elektrą taupančias lemputes ar financiškai prisidės prie globalinio atšilimo problemos.

Verslo planas - PORTERIO APLINKOS ANALIZĖ

Verslo plane labai patartina idėti Porterio Aplinkos Analizę, kuri jums padės geriau pažinti įmonės konkurentus ir geriau suprasti kryptį, kurią imonė turėtų eiti. Čia turėsite įsivaizduoti, kad įmonę jau turite ir kad ji veikia. Turit atsakyti į klausimus, kad sužinoti kodėl jūs neliksite už borto ir kodėl esate pranašesnė įmonė negu kiti, kuriuos jūs paliksit už borto. Porteris teigia, kad kažkas, bet kuriuo atveju mirs. Čia turit progą įrodyti, kad tai bus jūsų konkurentas.

Naujų konkurentų įėjimo pavojus

Čia turėtumėte analizuoti sienas, kurias turės peršokti potencialūs konkurentai norintys patekti į rinką. Labai svarbu atsižvelgti į kaip klientas reaguos į naują konkurentą ir atsakyti kodėl. Apžvelkite kiek investicijų jiems reiktų ir kiek įmanomo pelno jie gautų, ar jiems apsimokėtų įsikurti, kodėl taip ir kodėl ne. Turite aprašyti kokie sunkumai laukia potencialių konkurentų norinčių įsiterpti į jūsų zoną.

Produktų konkurencija

Apžvelkite visus visus produktus, kurie galėtų būti jūsų tiesioginiai ar ne tokie tiesioginiai konkurentai. Pavyzdžiui atrkreipkite dėmesį į jų kainas ir žmonių patenkintumo tuo produktu lygį. Palyginkite tai su jūsų produktu. (Jūs esate savo produkto kūrėjas, todėl nelabai pasitikėkite savo nuomonę palyginant jį su kitais. Labiau centruokitės į bandymus ir apklausas: nebijokite išeiti į gatvę su kostiumu ir atlikti aukšto lygio rinkos analizę su klausimais, duodamas panaudoti, padovanodamas ar duodamas paragauti savo produkto).

Po šios analizės dalies turite nuspręsti, kuris iš visų produktų jums yra tikras konkurentas, o kuris tik iš dalies galimas. Tiekėjų derybų pajėgumas Pagalvokite apie savo tiekėjus: ar jie nuspręs kainas ar jūs? Kaip galite padaryti kitaip, kad būtų dar palankiau jums? Yra įmanoma vietoj tiekėjų patiems išgauti rekursus? Gal apsimoka pakeisti tiekėjus? Atsakykite į tai labai praktiškai, taip lyg dabar jau turėtumėte atlikti šį sprendimą. Atlikę šį analizės punktą turėtumėte suprasti, kad be jūsų tiekėjų negalite gyventi arba, kad jie jumis naudojasi ir reikia nuo jų bėgti.

Viskas yra apie kainas ir derybas. Skambinkite. Atlikite jūsų sąsiuvinyje 'aukcioną', kuriame dalyvaus jūsų potencialūs tiekėjai netgi to nežinodami. Užsibrėžkite kainas. Įrašykite visas galimas kainas į verslo planą. Klientų derybų pajėgųmas Pagalvokite kaip stipriai visi norės jūsų produkto ir įvardinkite visas priežastis, nuosekliai. Tada pagalvokite už kokia kainą apsimokėtų parduoti, kad jums būtų pelninga, o klientai būtų pasiruošę sumokėti. Šiam punktui irgi yra labai patartina analizė. Ją peržvelgsime Marketingo skiltyje

Verslo planas - ĮMONĖS TIKLAS

Išdėstykite smulkiai jūsų įmonės galutinį tikslą pasiremdamas dauguma misijų, kurių kupina jūsų įmonė. Nike misija galėtų būti: "Sukurti geriausius pasaulio sportbačius", tačiau tame pačiame tiksle galima būtų paminėti: geriausią dizainą, batų patogumą, medžiagų patvarumą, batų lengvumą, t.t. Misija turi turėti tam tikras savo karakteristikas ir vertybes. Tai yra pats pirmas moralinis įmonės logotipas, kurį žinos visi darbuotojai be išimčiu, nes "visa įgula eina link ten".

Antroje Įmonės tikslo dalyje išvardinkite rezultatus kuriuos ketinate pasiekti ir tam tikras pakopas to rezultato siekiant. Čia pagrinde yra kalbama apie financinius rezultatus ir ko reikia ar ką turėtų daryti įmonė, kad juos pasiekti per nurodytą laiką. Šioje skiltyje taipogi yra patartina išdėstyti verslo legalizavimo tikslus. Nuspreskite kokio pobūdžio įmonė turėtų būti, ko yra prašoma norint ją sukurti. Taipogi pasiskaitykite ir išdėstykite jūsų pirkimo ir pardavimo teises, gaminimo, ženklų ar patentų teises, kurias ketinate įsigyti, darbuotojų įdarbinimo sąlygas, mokesčius kuriuos turėsite mokėti.

Verslo planas - MARKETINGO PLANAS

a) Pradėkite nustatydami savo klientų dalį. Logiškai, jūs neketinate eiti tiesiai visiems klientams į rankas, turite pasirinki jūsų tipiško kliento profilį ir jį aprašyti. Profilyje turite atsižvelgti į kliento darbo prestižą, jo atlyginimą, amžių, lytį, įvairaus tipo pažiūras, galbūt gyvenimo stilių ar psichologinį nusistatymą už ar prieš tam tikrus dalykus.

b) Marketingo kokteilis (keturios "p"):

  • Pruduct - aprašykite savo produktą, jo geriausius ir blogiausius aspektus. Aprašykite problemas kurias jis ketina išspręsti.
  • Price - kaina. Kodėl būtent tokia kurią galvojate uždėti? Kad uždėti kaina neužtenka matyti kiek jums kainavo jį pagaminti. Dažniausiai kaina yra pasiūlymo ir paklausos vidurkis.
  • Place - Kur parduosite savo produkta? Ledų porcija Vilniaus TV bokšte nekainuoja to paties, kaip Maximos bazės parduotuvėje. Taipogi aptarkite kaip išdėstysite produktus pačioje pardavimo vietoje, kad psichologiškai kviestų pirkti.
  • Promotion - Čia įeina visi reklamos, susisiekimo ir kiti marketingo planai, kurie kviečia pirkti naujus klientus ir gerina santykius su aktualiaisiais.

c) Aptarkite ateities pajamas atsakydami į sekančius klausimus: Kiek ketinate parduoti? Kiek galite parduoti? Kiek realiai manote, kad parduosite? Kiek pajamų gausite pardavę tiek ir tiek? Kiek mažiausiai ir daugiausiai galite parduoti? Kaip reaguos paklausa į jūsų produktą?

d) Išlaidos ir kaštai, kuriuos turėsite mokėti, kad gaminti tam tikrus produkto kiekius. Sulyginkite tai su pajamom ir raskite galimą pelną.


Sukurta: 2018-12-28 13:18:05