Kaip pozityviai vertinti save, skatinti savigarbą ir pasitikėjimą savimi


Kaip pozityviai vertinti save, skatinti savigarbą ir pasitikėjimą savimi

Savigarba yra savęs įvertinimo personalus ir individualus kriterijus. Pagal tai kaip męs patys save vertiname priklauso mūsų pasitikėjimas savimi ir nuo pasitikėjimo savimi priklauso mūsų užtikrintumas, kuris yra nepamainomas pagalbininkas verslo ir visame socialiniame pasulyje.

Žmonės, kuriems trūksta savigarbos, dažnai kritikuoja patys save dėl kitų klaidų, grupės klaidose mato pagrinde save, lygina save su kitais, nemoka parašyti vidutinio pažymio: arba yra kažkas labai gero arba labai blogo, niekada įprasta, dėl pralaimėjimų graužiasi ilgai, neprisimena laimėjimų, nemato ateities, nes nelieka laiko galvojant apie praeities nesėkmes ir pan.

Savigarba: trys etapai Kai esam vaikai, po truputi atrandam savo kūną, pamatom jog esame visi skirtingi ir kad yra žmonių kurie mus priima ir kurie mus atstumia. Štai taip, storiulis vaikas užaugęs gali būti storulis laimingas arba nelaimingas pagal taip kaip į jį reagavo jam artimi žmonės jo vaikystėje. Paauglystėje, kai tenka pereiti nuo mylimų žmonių (šeimos) į pasaulį, mums gali būti sunku, nes nesijaučiame verti pakankamai, dėl ko, gali būti griebiamasi dirbtinių savigarbos pakaitalų, kurie mums leidžia jaustis vertais.

Tai gali būti: narkotikai, alkoholis, meilės pakaitalų ieškojimas, t.t. Trečiasis etapas yra dabartinis, tas, kuris mus lydės visą gyvenimą ir kurį privalome saugoti ir auginti. Žema savigarba yra netvarkingo mąstymo pasėkmė. Jei abejojate savo pasitikėjimu, patenkintumu ar vertinimu, nesirūpinkite, tai kaip netvarkingas kambarys, kurį reikia pradėti po truputi tvarkyti, ir tiek. Savigarbos Trūkumas Apžvelkime kelis aspektus žmonių, kuriems trūksta savigarbos:

- Jie pakeistų daug savo veido ar kūno aspektų, jei tik galėtų, ir tai atlikę jie tikisi, kad pasikeistų jų gyvenimas.

- Jie verčiau žiūri į praeitį nei į ateitį. Kartais netgi norėtų, kad ateitis neateitų.

- Retkarčiais jaučiasi nemylimi ar nemėgstami.

- Jiems pastoviai kažko trūksta. Nesijaučia pilni beveik niekada.

- Sunku bendrauti su žmonėmis. Jiems tyla tarp dviejų yra nepatogi. Jei manote, kad jums trūksta savigarbos, nesirūpinkite, niekas nėra tobulas, tai reiškia, kad visiems pasaulio žmoniems trūksta savigarbos tam tikrame aspekte. Pavyzdžiui jei yra labai geras sportininkas, jam trūksta savigarbos kaip dešimtukininkui arba atvirkščiai.

Kaip įveikti savigarbos trūkūmą Kadangi savigarbos trūkumo priežastis yra tam tikras pralaimėjimas įsirašęs praeityje, dabar laikas nugalėti tą pralaimėjimą, kitais žodžiais: pralaimėjimą paversti pergale. Tada, reikia pradėti visada išmetant sunkiausią akmenį, mat taip galėsime greičiau eiti toliau. Sugalvokite tam tikrą nedidelę užduotį, kuri yra jūsų asmeninė (neateina iš išorės), kurią galbūt kada nors bandėte įveikti, tačiau jums nepasisekė arba tiesiog jūs sunkiai įsivaizduojate tai įveikiant.

Pasitikėjimas Savimi - įvertinimas

Dabar įsivaizduokite kuo aiškiau tai įveikiant ir užsirašykite savo užrašų knygelėje, mobiliajame telefone ar dar kokioje vietoje, kur dažnai pažiūrite, kad galėtumėte prisiminti tai kuo įmanoma dažniau, tik neperdedant. Ta užduoti privalo būti įmanoma, rezultatas turi būti aiškiai matomas ir turite paprašyti kieno nors, kad jus pamotyvuotų (tai gali būti artimas žmogus, draugas, žmona, bendradarbis). Motyvacija gali būti sakinys: tu gali. Svarbiausia, kad papasakojote ir tuo pačiu įsipareigojote pasauliui kažką įvykdyti. Sekantis, praktinis etapas, turi septynis žingsnius, kuriuos įvykdęs būsite įveikęs:

- Kasdien po kiekvienų pietų prisiminkite savo užduotį.

- Vakare ją pakartokite garsiai.

- Užsirašykite to dalyko savybes ir veiksmus reikiamus jam įvykdyti.

- Sugrupuokite veiksmus į septynias grupes: nuo sunkiausio iki lengviausio.

- Pradėkite vykdyti septintą, lengviausią grupę ir užbaikite sunkiausia, kai įvykdysite jau visas lengviausias.

- Įvykdę vieną iš punktų, užrašykite: įvykdyta.

- Įvertinkite pasiektą punktą dešimbalėje sistemoje.

Jei balas žemas niekada nesijaudinkite, jūs galite kartoti per naujo tiek kartų kiek norite. Aišku, vieno nebaigę nepradėkite kito. Instrukcijos: visas procesas turi trukti apie keleta savaičių. Kiekvieno iš septynių punktų laikas nėra numatytas, nes priklausomai kaip sudarysite, kokį sunkumo laipsnį uždėsite ant kiekvieno - galite užtrukti daugiau ar mažiau.


Sukurta: 2018-12-28 13:18:05